Oplevelse med M/S Thor af Gudhjem ved Helligdomsklipperne
CORONA POLITIK

Corona politik Lehnsgaard Rederi ApS


Formål med denne politik

Formålet med rederiets Corona politik er at gøre vores gæster så trygge som muligt under sejladsen med rederiets skib M/S Thor.


Gældende regler

M/S Thor kan sejle med det af søfartsstyrelsen tilladte passagertal på 73 personer.


Sundhedsmæssige overvejelser

Passagererne på M/S Thor befinder sig altid under åben himmel og størstedelen af tiden på åbent hav. Det er derfor rederiets vurdering at smitterisikoen på M/S Thor er kraftigt reduceret sammenholdt med anden kollektiv transport.


Rederiet opfordrer fortsat alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.


Passagerer skal ikke gå ombord på M/S Thor såfremt de har symptomer.


Elementer i politikken

Rederiets Corona politik indeholder følgende elementer:

  • Frivillig begrænsning af passagertallet til et niveau som vores gæster bør kunne føle sig trygge ved. Dette opnås blandt andet ved at begrænse passagertallet mere på nogle afgange end på andre afgange
  • Automatisk håndsprit station ved ombordstigning i Gudhjem og tilbud om håndsprit ved ombordstigning ved Helligdomsklipperne
  • Hjælpe med hensigtsmæssig placering af de enkelte passagergrupper ombord på skibet
  • Afsprittet berøringsflader efter ankomst Gudhjem


Gældende frivillig begrænsning i passagertallet

Nedenstående begrænsninger er udelukkende vejledende, da de er indført frivilligt af rederiet og derfor kan ændres uden varsel.


På afgangene 10:30, 11:30 og 13:30 samt på solnedgangsturene har rederiet valgt maksimalt at reservere til 50 passagerer, og maksimalt at sejle med 60 passagerer.


For at imødekomme passagerer som ønsker lidt ekstra afstand, har rederiet valgt at reducere passagertallet yderligere til maksimalt 50 passagere på afgangene 09:20, 14:30, 15:30. På disse afgange stopper vi med at modtage reservationer, når der er reserveret 40 pladser.


Da skoleklasser myndighedsmæssigt opfattes som én gruppe, kan ovenstående tilsidesættes med skoleklasser ombord. Dog vil besætningen sikre behørig afstand mellem skoleklasser og evt. øvrige passagegrupper.


Oplevelse med M/S Thor af Gudhjem ved Helligdomsklipperne

M/S Thor

Gudhjem Havn

Ejner Mikkelsensvej 23

3760 Gudhjem

Telefon: +45 23835165

E-mail: info@ms-thor.dk

LEHNSGAARD anno 1858

Tilhører du en større gruppe som gerne vil holde ferie sammen i lidt kongelige omgivelser med god plads til alle, så kig forbi vores hjemmeside www.lehnsgaard.eu


M/S Thor ejes og drives af Lehnsgaard Rederi ApS med adresse på Lehnsgaard ved Gudhjem

Lehnsgaard

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend