Oplevelse med M/S Thor af Gudhjem ved Helligdomsklipperne
CORONA POLITIK

Corona politik Lehnsgaard Rederi ApS


Formål med denne politik

Formålet med rederiets Corona politik er at gøre vores gæster så trygge som muligt under sejladsen med rederiets skib M/S Thor.


Gældende regler

M/S Thor kan sejle med det af søfartsstyrelsen tilladte passagertal på 73 personer.


Sundhedsmæssige overvejelser

Passagererne på M/S Thor befinder sig altid under åben himmel og størstedelen af tiden på åbent hav. Det er derfor rederiets vurdering at smitterisikoen på M/S Thor er kraftigt reduceret sammenholdt med anden kollektiv transport.


Rederiet opfordrer alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.


Passagerer skal ikke gå ombord på M/S Thor såfremt de har symptomer.


Elementer i politikken

Rederiets Corona politik indeholder følgende elementer:

  • Krav om mundbind fra 22. august 2020
  • Frivillig begrænsning af passagertallet til et niveau som vores gæster bør kunne føle sig trygge ved.
  • Automatisk håndsprit station ved ombordstigning i Gudhjem og tilbud om håndsprit ved ombordstigning ved Helligdomsklipperne
  • De enkelte passagergrupper placeres samlet ombord på skibet
  • Afsprittet berøringsflader efter ankomst Gudhjem


Krav om mundbind

Følge dette [LINK] for at læs mere.


Gældende frivillig begrænsning i passagertallet

Nedenstående begrænsninger er udelukkende vejledende, da de er indført frivilligt af rederiet og derfor kan ændres uden varsel.


Rederiet har valgt maksimalt at sejle med 50 passagerer på de enkelte ture, men tilstræber at styre mod en jævn fordeling på de enkelte dage.


Da skoleklasser myndighedsmæssigt opfattes som én gruppe, kan ovenstående tilsidesættes med skoleklasser ombord. Dog vil besætningen sikre behørig afstand mellem skoleklasser og evt. øvrige passagegrupper.


Oplevelse med M/S Thor af Gudhjem ved Helligdomsklipperne

M/S Thor

Gudhjem Havn

Ejner Mikkelsensvej 23

3760 Gudhjem

Telefon: +45 23835165

E-mail: info@ms-thor.dk

LEHNSGAARD anno 1858

Tilhører du en større gruppe som gerne vil holde ferie sammen i lidt kongelige omgivelser med god plads til alle, så kig forbi vores hjemmeside www.lehnsgaard.eu


M/S Thor ejes og drives af Lehnsgaard Rederi ApS med adresse på Lehnsgaard ved Gudhjem

Lehnsgaard

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend